Consultancy

Veel verenigingen zijn continue bezig om hun jeugdopleiding te verbeteren. Kinderen komen op 5-jarige leeftijd leeftijd binnen en starten de volleybalopleiding op het CMV-1 niveau. De opleiding tot volwaardig volleyballer loopt door tot 23 jarige leeftijd. Daarbij worden de diverse leeftijdsfases doorlopen; van kleuter tot adolescent. Ieder fase kent zijn eigen specifieke aandachtspunten.

Het begint bij:

 • Actieve start, leeftijdsgroep < 6 jaar leren bewegen, plezier, lopen, spelen
 • Basisbeginselen, leeftijdsgroep < 13 jaar FUNdamentals; spelenderwijs aanleren
 • Leren leren, leeftijdsgroep < 15 jaar leren van de vaaardigheden
 • Leren om te trainen, leeftijdsgroep < 17 jaar doelen stellen en keuzes maken
 • Leren om te spelen, leeftijdsgroep < 19 jaar toepassen basis- en speltechnieken wedstrijd
 • Trainen om te spelen, leeftijdsgroep < 21 jaar spelen van volleybalwedstrijden
 • Trainen om te winnen, leeftijdsgroep < 23 jaar leren te overleven door ervaring te delen
 • Spelen om te winnen, leeftijdsgroep > 22 jaar pieken

Wij hebben veel ervaring met een planmatige benadering om te komen tot een beleidsplan of een meerjarenplan. Daarbij gaat het om de volgende onderdelen:

 • Techniek
 • Tactiek
 • Fysiek
 • Mentaal

Het maken van afspraken en doelstellingen hoort daar bij. Het gaat om kwaliteitsdoelen; wat moet iemand kunnen op een bepaalde leeftijd ef een prestatiedoel; wat iemand het afgelopen jaar geleerd hebben, welke kennis en vaardigheden mag ik van deze leeftijdsgroep verwachten.

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het beleid; het onderliggende kader voert dit beleid uit.

Om het proces van het tot stand komen van een dergelijk beleidsplan te ondersteunen, biedt GO Active Sports zijn kennis en kunde beschikbaar. Vanuit een helicopterview wordt overzicht gehouden en gerapporteerd aan de beleidsmakers over de status en voortgang van de processen binnen het opleidingsplan van de vereniging.

Wil je meer meten over de ervaringen binnen andere verenigingen en de mogelijkheden voor jouw vereniging, neem gerust contact op.