Coachen

Volleybal:

De coaching richt zich op sport en dan vooral volleybal zowel indoor als op het zand, beach, en zowel individuen als teams, zowel jongens als meisjes en dames als heren.

Sportverenigingen:

Naast het coachen van sportteams en individuele sporters richten we onze aandacht op bestuurders en kader van sportverenigingen. Met name in het kader van het traject ‘Sportief Coachen’ van het NOC/NSF gaan we zowel bestuurders als kader het gesprek aan op het gebied van:

  • Plezier en prestatie
  • Afspraken maken
  • Omgaan met arbitrage
  • Begeleiden van je sporters
  • Omgaan met ouders

Mental coaching:

Naast tactische coaching richten we ons op mental coaching, zowel individueel als ook voor teams. Wij doen dat in de volle breedte van de sport. De volgorde van activiteiten is dan als volgt:

  • Oriëntatiefase
  • Probleemstellingsfase
  • Oplossingsfase
  • Nazorg