Coach de coach: goed leren coachen geeft meer voldoening

Een traject gericht op de coaches en trainers van de vereniging. Zij staan met meer plezier en voldoening voor de groep als ze over meer didactische en pedagogische bagage beschikken.

Het programma leidt één of meerdere trainerscoaches op per club. Doel is het creeeren van een sociaal veilig, plezierig en ontwikkelingsgericht sportklimaat binnen de vereniging.

Eenmaal opgeleid begeleiden zij de trainers en coaches van de vereniging. De trainers en coaches zijn verantwoordelijk voor de technische inhoud. De trainerscoaches richten zich op het didactische en pedagogische aspecten van training geven aan en begeleiden van sporters.

Groot verschil tussen woord en daad

Veel nieuwe trainers, coaches en begeleiders zijn ouders die plotseling voor een groep komen te staan. Er komt heel wat af op beginnende trainers.

Ook meer ervaren trainers en coaches lopen aan tegen allerlei nieuwe en veranderende maatschappelijke ontwikkelingen.

Verenigingen realiseren zich niet altijd wat ze van trainers en coaches vragen.

Niet alleen moet je in staat zijn een inhoudelijk goede training te geven, didactische en pedagogische kwaliteiten zijn een voorwaarde om goed met sporters om te kunnen gaan en een boodschap aan een groep over te brengen. Dat is niet iedereen gegeven en zeker niet zonder begeleiding. Ook waardering vanuit de club is belangrijk.

Reden genoeg om verenigingen te ondersteunen met het begeleiden van trainers en coaches in de praktijk. Kern van het programma is het opleiden van mensen met een hart voor de vereniging tot coach van de trainers. Het gaat om het bestaande kader te helpen met het ontwikkelen en versterken van hun coaching- en pedagogische kwaliteiten. De cursus bevat zowel een theoretische- als praktijkgedeelte.

Essentieel onderdeel van het programma is het praktijkwerk. Trainerscoaches in opleiding worden begeleid als ze op hun club trainers en coaches observeren. Ook wordt hen geleerd hoe ze feedback kunnen geven op het coachingsgedrag langs de lijn.

Mensen denken vaak dat ze positief en opbouwend zijn, maar als coach heb je ook te maken met emotie. Hoe breng je een boodschap over, hoe spreek je sporters aan, hoe kun je jezelf inleven in de de sporters?

Aanmelden

  • Vul het contactformulier in; GO Active Sports neemt contact op
  • Meld je aan bij je vertegenwoordigende sportbond. Zij nemen contact op met GO Active Sports