Beachvolleybaltrainer-3 (BVT-3)

De opleiding van beachvolleybaltrainer -3 (BVT-3) van de VolleybalACADEMIE leidt op tot de zelfstandige beachvolleybaltrainer die werkt in de breedtesport. Het werkterrein van de beachvolleybaltrainer-3 ligt binnen de beachvolleybalvereniging- of school. De opleiding richt zich op het trainen van en begeleiden van beachvolleybalteams.  Daarnaast leer je om activiteiten te organiseren en verenigingstrainers te begeleiden.

Moderne Opleidingsstructuur
Uitgangspunt van de opleidingsstructuur is dat de deelnemers een op maat gemaakte, individueel gerichte, opleiding ontvangen, waarmee ze direct de praktijk in kunnen. Dit betekent dat een belangrijk deel van de opleiding in de eigen trainerspraktijk plaats vindt. Ervaringen worden meegenomen naar de bijeenkomsten voor uitwisselingen en feedback. Alle informatie, materialen, opdrachten en PvB-beschrijvingen kun je vinden op de website www.volleybal.nl. Alles staat verzameld onder de knop Nevobo, vervolgens “Verenigingen” en dan “Opleidingen”. Klik bij Opleidingen op de bullet “tot trainer” en maak de keuze voor welk onderdeel je opgeleid wilt worden. Klik nogmaals door en zoek de informatie via de downloadbank van de Nevobo.

Trainingsniveau
Tijdens opleiding geef je zelfstandig training aan een team. Dit kan zowel een A/B/C-jeugdteam als een seniorenteam 1e klasse of hoger zijn. Heb je een 2e klasse team of lager (zowel jeugd als senioren), dan dien je voor je zelf na te gaan of je als trainer/coach kunt voldoen aan de eisen van de PvB’s Training geven en Wedstrijd coachen zoals omschreven in de PvB beschrijving inclusief examenprotocol bij de opleidingsinformatie op www.volleybal.nl. Zie hierboven.

Praktijk
Je moet tijdens de opleiding een aantal praktijkopdrachten uitvoeren. Deze opdrachten vormen de basis van de opleiding en bereiden je voor op de uiteindelijke afronding van je opleiding door middel van een Proeve van Bekwaamheid (PVB).  Een praktijkbegeleider zal je bij de opdrachten begeleiden. Deze praktijkbegeleider, bij voorkeur een gekwalificeerde trainer binnen jouw vereniging, zal je zelf moeten zoeken. Deze trainer is minimaal in bezit van een geldige VT-3 licentie en is bereid om je gedurende de opleiding te begeleiden.  Voorafgaande de opleiding vul je een zelf-scan in zodat de bekwaamheden (competenties), die al je al of niet bezit, zichtbaar worden. Op deze wijze kun je zelf, samen met de opleider, je persoonlijke leerroute bepalen. Jouw persoonlijke leerroute bestaat uit de opdrachten die voor jou relevant zijn. De studielast wordt geschat op 126 uur, inclusief de 30 uur van de 7 bijeenkomsten.

Bijeenkomsten
Om de benodigde kennis en vaardigheden je eigen te maken is het nodig om de praktijkopdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. We organiseren een aantal workshops om je kennis en vaardigheden te kunnen uitbreiden. De workshops worden verzorgd door diverse deskundigen, experts genoemd. Onderwerpen van de workshops zijn o.a.:

 • Jaarplanning/SWOT
 • Techniek
 • Trainingsleer
 • Veilig Sport Klimaat
 • Tactiek
 • Communicatie

Naast de workshop moet er ook nog de nodige tijd geïnvesteerd worden in het bestuderen van het studiemateriaal met als doel om de praktijkopdrachten zo goed mogelijk uit te voeren.

Afronding
Een BVT 3 diploma wordt behaald door het met goed gevolg afleggen van de PvB’s 3.1 (training geven) en 3.2 (wedstrijd coachen). De andere twee PvB’s (3.3 kader begeleiden en 3.4 organiseren activiteiten) worden alsnog gestimuleerd om te volgen en af te ronden, maar zijn facultatief. Voor de facultatieve PvB’s ontvangt de deelnemer een certificaat.

Opleidingsduur en opleidingskosten
De maximale opleidingsduur is 1 jaar. In dit jaar dienen alle PvB’s te worden afgelegd. Als je een PvB niet gehaald hebt, kun je een herkansing aanvragen. Je krijgt dan een half jaar verlenging van de studieduur.

De kosten voor de gehele opleiding BVT-3 bedragen € 650,00 p.p.  (exclusief examengeld). Het examengeld voor het afleggen van de 2 PvB’s zijn € 155,00 p.p. De licentiekosten van kennisplatform van www.scope-volleybal.nl maken eveneens deel uit van de opleiding.

Bijdrage gemeente: Er zijn veel gemeenten die subsidies verstrekken voor het volgen van een sporttechnische opleiding.

Toelatingseisen

 • Deelnemers zijn lid van de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo)
 • Minimale leeftijd is 18 jaar
 • Deelnemers hebben een eigen trainingsgroep. Dat kan zowel een jeugdteam als een seniorenteam zijn.
 • Deelnemers hebben een praktijkbegeleider

Hoe wordt je deelnemer?
Dat kan op 2 manieren:

 • Je vereniging kan zelfstandig een VT-3 opleiding aanvragen, zodat de hele cursus binnen jouw vereniging kan plaats vinden.
Je kunt ook individueel deel nemen aan een VT-3 opleiding die ergens anders gehouden wordt.

Samenwerking met