Beachvolleybaltrainer-2 (BVT-2)

De opleiding van volleybaltrainer -2 (BVT-2) van de VolleybalACADEMIE leidt op tot de volleybaltrainer die werkt in de breedtesport van het beachvolleybal. De trainer werkt binnen verenigingsverband met jeugd , recreanten en/of senioren tot en met de 2e klasse van de regio. In de opleiding leer je trainingen te geven aan beachvolleyballers en begeleiden en bij de (sport)activiteiten.

Moderne Opleidingsstructuur
Uitgangspunt van de opleidingsstructuur is dat de deelnemers een op maat gemaakte, individueel gerichte, opleiding ontvangen, waarmee ze direct de praktijk in kunnen. Dit betekent dat een belangrijk deel van de opleiding in de eigen trainerspraktijk plaats vindt. Ervaringen worden meegenomen naar de bijeenkomsten voor uitwisselingen en feedback. Alle informatie, materialen, opdrachten en PvB-beschrijvingen kun je vinden op de website www.volleybal.nl. Alles staat verzameld onder de knop Nevobo, vervolgens “Verenigingen” en dan “Opleidingen”. Klik bij Opleidingen op de bullet “tot trainer” en maak de keuze voor welk onderdeel je opgeleid wilt worden. Klik nogmaals door en zoek de informatie via de downloadbank van de Nevobo.

Trainingsniveau
Tijdens de opleiding BVT-2 leer je om training te geven aan en wedstrijden te begeleiden van jeugd, recreanten/of senioren tot en met de 2e klasse van de regio. Het betekent dat je als deelnemer van deze opleiding je over een geschikte trainingsgroep moet beschikken. Dat kan een eigen trainingsgroep zijn, maar het kan ook zijn dat je assisteert bij een groep van een andere (gekwalificeerde) trainer. Belangrijk is dat je de mogelijkheid hebt om zelfstandig opdrachten te kunnen uitvoeren. Als je jezelf inschrijft, geef dan aan welke groep je gaat trainen; jeugd of senioren.

Praktijk
Samen met een andere deelnemer van de opleiding moet je een aantal praktijkopdrachten uitvoeren. Deze opdrachten vormen de basis van de opleiding en bereiden je voor op de uiteindelijke afronding van je opleiding door middel van een Proeve van Bekwaamheid (PVB). De studielast wordt geschat op 90 uur, inclusief de 13 uur van de 5 bijeenkomsten. Het grootste gedeelte vindt dan ook plaats in de eigen praktijk. Een goede voorbereiding is dan ook het halve werk en essentieel. Voor het uitvoeren van de meeste opdrachten heb je aanvullende informatie nodig. Het Meerjarig Opleidingsplan Volleybal via het kennisplatform van www.scope-volleybal.nl is het platform om deze informatie op te vragen.

Studiepartner
De opdrachten worden uitgevoerd met een andere deelnemer van de opleiding. Gedurende de opleiding wordt van je verwacht dat je bezoeken brengt aan trainingen en wedstrijden van degene waar je mee samen werkt. De opleider zal 2-tallen samenstellen op basis van de door jou opgegeven voorkeur. Mogelijk kan een gekwalificeerde trainer binnen je vereniging je ook helpen. Deze zogenaamde praktijkbegeleider is niet verplicht, maar geeft wel veel voordelen. Je zal hem wel zelf moeten zoeken. Het gaat om een trainer die bereid is om je tijdens de opleiding te begeleiden. De door jou gevonden praktijkbegeleider ontvangt vanuit de opleiding informatiemateriaal, zodat hij/zij is voorbereid op zijn of haar taak.

Advies
Al voor de eerste bijeenkomst wordt je gevraagd om opdrachten te maken. Op basis van de uitkomsten zal de opleider je advies geven over welke opdrachten voor jou relevant zijn.

Bijeenkomsten
De opleiding VT-2 kent een 4-tal bijeenkomsten of workshops, geleid door de opleider, meestal 1x per maand. Daar waar mogelijk wordt de opleiding binnen één vereniging of in samenwerking met meerdere verenigingen georganiseerd. Tijdens de workshop bespreek je samen met de andere cursisten je ervaringen, de opdrachten en kijk je vooruit naar de komende periode, waarin weer nieuwe opdrachten zijn uit te voeren.

In de bijeenkomsten worden een aantal onderwerpen behandeld door de opleider. Je kent bij hem of haar ook terecht voor vragen en feedback. Het aanwezige studiemateriaal  kan als hulpmiddel dienen tijdens de praktijkopdrachten. De bestudering kost voorbereiding en dus ook tijd.

Afronding
Een VT 2 diploma wordt behaald door het met goed gevolg afleggen van de PvB 2.1 (training geven). De andere twee PvB’s (2.2 wedstrijd begeleiden en 2.3 assisteren activiteit) worden alsnog gestimuleerd om te volgen en af te ronden, maar zijn facultatief. Voor het afronden van facultatieve PvB’s ontvangt de deelnemer een certificaat. De PvB (Proeve van Bekwaamheid) Training Geven maakt integraal onderdeel uit van de opleiding.

Opleidingsduur en opleidingskosten
In principe gaan we uit van een opleidingsduur van 5 maanden. In deze periode zijn er 5 bijeenkomsten, gemiddeld één per maand. Als de opleiding binnen (een) verenigingsverband wordt georganiseerd bedragen de kosten voor de opleiding VT-2 €285,00 p.p. Anders zijn de kosten €325,00 p.p.

Deze kosten zijn inclusief examengeld. De licentiekosten van kennisplatform van www.scope-volleybal.nl maken eveneens deel uit van de opleiding.

Bijdrage gemeente: Er zijn veel gemeenten die subsidies verstrekken voor het volgen van een sporttechnische opleiding.

Toelatingseisen

  • Deelnemers zijn lid van de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo)
  • Minimale leeftijd is 15 jaar
  • Deelnemers hebben een geschikte trainingsgroep

Hoe wordt je deelnemer?
Dat kan op 2 manieren:

  • Je vereniging kan zelfstandig een VT-2 opleiding aanvragen, zodat de hele cursus binnen jouw vereniging kan plaats vinden.
Je kunt ook individueel deel nemen aan een VT-2 opleiding

Samenwerking met